Eukalyptusväxter växer i Australien och växer bara i specifika regioner. Koalor är utrustade för att smälta eukalyptusblad och det är deras huvudföda. Växtens blad innehåller inte så mycket näring vilket gör att koalorna behöver mycket mera sömn än andra djur.

eucalyotus

Eukalyptus kallas också för gummiträd. Namnet eukalyptus är en kombination av olika latinska och grekiska ord. Eu betyder från, de grekiska orden calyptos och calyptein som betyder täckt och gömma. Namnet beskriver växtens frökapsel.

Eukalyptusväxtens blommor saknar kronblad, de ser ut som en maskrosblomma som har blommat ut och gått till frö. Det är hundratals ståndare som står ut från en konliknande knopp. Eukalyptusträdens blommor finns i en mängd olika färger; vit, röd, orange, rosa och limegrön. Då blomman består av så många ståndare så har den också ett överflöd av pollen. Det finns få naturliga pollinerare pga växtens höga koncentration av cineol.

Eukalyptusträdens små grenar är populära i blomsterarrangemang. Det är robusta och bladverket är mycket tilltalande. Stammen på träden är inte runda som de allra flesta andra träd är, utan de är mer fyrkantiga. Det är oklart vad fördelen med den formen är men det gör växten lite extra speciell. Bladen växer i par på motsatta sidor av grenen.

Den flytande, organiska föreningen Cineole är färglös och det är är den som ger eukalyptusen dess framträdande doft. Cineole kallas ibland också för eukalyptol. Trädets doft fungerar i naturen som ett skydd mot rovdjur. Koalabjörnen, pungekorren och några få insekter kan äta eukalyptusträdens blad och bark. För alla andra, inklusive människan, klarar av de höga nivåerna av cineol. I för stor dos är det giftigt och det är utmärkt som ett naturligt insektsmedel.

I mindre kontrollerade doser är oljan bra till sårbehandling, hudvård och till att desinficera. Cineole är antibakteriell, antiseptisk och svampdödande.

Eukalyptusträden frodas i fuktiga miljöer, sumpmark och översvämmade områden är vad trädet föredrar. Då de stöter bort insekter och framförallt mygg så är det vanligt att man försöker plantera eukalyptusträd i områden där malaria-sjukdomen lätt sprids. Malariaparasiten behöver en specifik slags mygga för att överleva. Det är mygghonorna som sprider sjukdomen vidare. När mygghonan biter människan så sprider hon samtidigt malariaparasiten vidare. Myggorna behöver vatten för att kunna lägga sina ägg och i de fuktiga miljöerna trivs eukalyptusträden som bäst.

Den flytande, organiska föreningen Cineole är färglös och det är är den som ger eukalyptusen dess framträdande doft. Cineole kallas ibland också för eukalyptol. Trädets doft fungerar i naturen som ett skydd mot rovdjur. Koalabjörnen, pungekorren och några få insekter kan äta eukalyptusträdens blad och bark. För alla andra, inklusive människan, klarar av de höga nivåerna av cineol. I för stor dos är det giftigt och det är utmärkt som ett naturligt insektsmedel.

I mindre kontrollerade doser är oljan bra till sårbehandling, hudvård och till att desinficera. Cineole är antibakteriell, antiseptisk och svampdödande.

Eukalyptusträden frodas i fuktiga miljöer, sumpmark och översvämmade områden är vad trädet föredrar. Då de stöter bort insekter och framförallt mygg så är det vanligt att man försöker plantera eukalyptusträd i områden där malaria-sjukdomen lätt sprids. Malariaparasiten behöver en specifik slags mygga för att överleva. Det är mygghonorna som sprider sjukdomen vidare. När mygghonan biter människan så sprider hon samtidigt malariaparasiten vidare. Myggorna behöver vatten för att kunna lägga sina ägg och i de fuktiga miljöerna trivs eukalyptusträden som bäst.

Eukalyptusträden kan absorbera och filtrera många ämnen som vi vill få bort ur vattnet som tungmetaller, bakterier och andra gifter. Många strategiska utplanteringar av eukalyptusträd har skett på många platser.

Av eukalyptusträden har ursprungsbefolkningen i australien tillverkat ett trumpetliknande instrument som heter didgeridoos. Det är spelas på det under traditionella ceremonier då det dansas och sjungs.

De väljer ut en trädstam eller större gren från eukalyptusträdet som har urholkats av termiter. Barken tas bort och den rengörs inuti. Det hårda träet skapar en akustik som är behaglig att lyssna på. Stammen eller lemmen skärs sedan ner, rengörs inuti och tas bort från barken. Hårdheten hos eukalyptusträ hjälper till att skapa behaglig akustik när man spelar.

Eukalyptusträden växer oerhört fort och når tidig mognad ca 10 år efter att det planterats. Det är snabbt om man jämför med de allra flesta träd som behöver 18-25 år för att nå samma stadie.
Eukalyptus används till att tillverka slitstarka golv.